ثبت شرکت و ثبت برند ملاصدرا

ارائه دهنده کلیه امور ثبتی و حقوقی

امروزبعد از 34 ســــــال تجربه موسسه بین المــللی ثبت شرکت ملاصدرا به عنوان مجرب ترین شرکت ثبتـی کشور توانسته بـا جمع آوری با تجربه ترین کارشناسان در زمینه های مختلف راه کارهایی برای تمام مشاغل از ثبت شرکت تـا برند شدن آن و همچنین مشـــــاوره و اجرا در زمینه های ثبتی ، حقوقــــی ، تبــــلیغاتی ، بـــــرندینــــگ ، مارکتینـــگ و ….. بـرای پیش برد هرچه بیشتـــر اهـــداف شرکت ها به عنوان حامی تولید ملی و با ارائـــه جدیـــد تــرین و علمی ترین راه کارها و بهترین خدمات در کمترین زمان ، نقش بسیار مثبت و موفقی در بهبود و رشد بازار و تجارت کشور داشته باشد .