ثبت برند در ترکیه

ثبت برند در ترکیه


امروزه متقاضی ثبت شرکت و ثبت برند در ترکیه به دلیل موقعیت خاص و جذب توریست و همچنین افزایش واردات و صادرات به ترکیه در کشور ما زیاد شده است.


حفاظت از برند در ترکیه….


سازمان مالکیت صنعتی ترکیه از برند افراد حقیقی و حقوقی مقیم ترکیه و یا موسساتی که در قلمرو ترکیه ثبت شده اند و همچنین افرادی که دارای حقوق از نظر کنوانسیون پاریس و برن هستندحمایت حقوقی می کند و اجازه کپی برداری از برند این افراد را به هیچ کسی نمی دهد.


مدارک لازم برای ثبت برند در ترکیه


شخصیت حقیقی


  • کپی پاسپورت
  • کپی برند ثبت شده در ایران در صورت وجود

شخصیت حقوقی


  • آگهی تاسیس + روزنامه (ترجمه شده)
  • آگهی آخرین تغییرات + روزنامه (ترجمه شده)
  • کپی پاسپورت مدیر عامل
  • کپی برند ثبت شده در ایران در صورت وجود

مقالات مرتبط با ثبت برند در ترکیه

ثبت برند در ترکیه

کشور ترکیه که در همسایگی ایران واقع است ، تنها کشوری است که نیمی از آن در قاره آسیا و نیم دیگر آن در اروپا قرار دارد. در واقع مکانی است که در آن سه بازار بزرگ آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل می کند . بنابراین هر روز بیش از قبل اقتصاد این کشور در حال رشد بیشتری می باشد. وجود رشد اقتصادی این کشور با توجه به موقعیت مکانی آن به همراه نیروی کار فعال و ارزان قیمت (دستمزد پایین) موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی و افزایش تقاضای ثبت شرکت و ثبت برند در ترکیه شده است.
بیشتر