مقالات اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی حقیقی

3 قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
بیشتر

ادامه مدارک کارت بازرگانی حقوقی

3 قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد
بیشتر

مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده صدور كارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
بیشتر

شرایط اخذکارت بازرگانی

تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.
بیشتر

اطلاعات عمومی در خصوص کارت بازرگانی

ثبت سفارش و ترخیص کالا واردات از مناطق آزاد مبادرت به حق العمل کاری در گمرک صادرات کلیه کالاهای مجاز
بیشتر
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load