ادامه مدارک کارت بازرگانی حقوقی

ادامه مدارک کارت بازرگانی حقوقی

مرحله اول:

– 3 قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل

امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد

آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران)

آدرس و کدپستی محل سکونت مدیرعامل – کلیه مدارک ثبتی شرکت(الزاما روزنامه تاسیس و تغییرات و اظهارنامه های مربوطه و روزنامه رسمی آنها، تقاضانامه و شرکتنامه)

مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و کارت بازرگانی و وکالتنامه – سرمایه کارت بازرگانی

مرحله دوم:

مدرک تحصیلی: مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

کارت پایان خدمت/معافیت (پشت و رو)

اجاره نامه محضری/غیر محضری یا سن مالکیت اجاره نامه غیر محضری باید اجاره نامه بنگاهی دارای کد رهگیری باشد. (فقط آدرس تهران)

شماره اقتصادی جدید(یا فرم پیش ثبت نام)

گواهی عدم سوء پیشینه که سه ماه از صدورش نگذشته باشد

فرم تصدیق امضا – گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

سه مورد از زمینه های فعالیت شرکت

ارائه اصل تمامی مدارک در اتاق بازرگانی که توسط متقاضی الزامی است

شرکت در کلاس اتاق بازرگانی، پرداخت هزینه های قانونی

مدارک مورد نیاز در صورتی که مفاصا حساب به عهده موسسه باشد

کد اقتصادی

رضایت نامه مالک

شماره اقتصادی جدید یا فرم پیش ثبت نام

گواهی ارزش افزوده

قبض تلفن به آدرس

کپی سند مالکیت و مدارک شناسایی

مهر و امضا فرم های مربوطه؛ دفترچه درخواست صدور، تمدید کارت، وکالتنامه

نظرات شما

نظر خودتان را ارسال کنید

0