ایزو 9001 چیست؟

ایزو 9001 چیست؟

چه کسی سود می برد؟

سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول و همچنین استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مبهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرضه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند ، توصیه می شود.

چه چیزی به دست می آید؟

تحقق یافتن اهداف سازمان

وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها

جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها

بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق

رضایت کارکنان و مشتریان

صرفه جویی در هزینه و زمان

• بهبود مستمر

نظرات شما

نظر خودتان را ارسال کنید

0