موضوعات مناسب برای شركت های انفورماتيكی

موضوعات مناسب برای شركت های انفورماتيكی

بر اساس بند1-1 ماده 1 آییننامه رتبهبندی و احراز صلاحیت شركتهای انفورماتیكی مصوب 22/6/1383 شورای عالی انفورماتیك اساسنامه شركتهای انفورماتیكی متقاضی رتبهبندی و احراز صلاحیت میباید در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیكی باشد. از این رو برای اجتناب از درج موارد غیر انفورماتیكی در اساسنامه، در زیر نمونههایی از موارد قابل قبول و غیر قابل قبول، جهت مزید اطلاع به آگاهی میرسد.

نمونههایی از عبارات قابل قبول به عنوان موضوع فعالیتشركتهای انفورماتیكی

 • برخی از موضوعات مناسب برای ثبت شرکته ای انفورماتیکی به شرح زیر است
 • مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تكنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانهای و سیستمهای الكترونیكی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشكی رایانهای و تجهیزات ابزاردقیق رایانهای
 • خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات كامپیوتری و مخابراتی و سیستمهای رایانهای و الكترونیكی – انجام فعالیت در زمینه تجارت الكترونیك
 • تشكیل كلاسهای آموزشی در زمینه رایانه در داخل و خارج ازكشور
 • تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • تهیه مشخصات فنی سیستمهای كامپیوتری
 • ایجاد و احداث كارخانه برای تولید كامپیوتر
 • نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانهای و الكترونیكی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتنها و كابلهای ارتباطی مربوطه
 • دوربینهای مدار بسته و سیستمهای رایانهای
 • تجهیزات ماهوارهای و سیستمهای حفاظتی و ارتباطی
 • مكانیزه كردن سیستمهای اداری و اجرای سیستمهای مكانیزه شده
 • طراحی سیستمهای مختلف رایانهای
 • برنامه نویسی
 • طراحی صفحات اینترنتی
 • شركت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی
 • شركت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدكی رایانهای و الكترونیكی و مخابراتی
 • اخذ و اعطای نمایندگی از شركتهای رایانهای داخلی وخارجی قطعات
 • ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شركت در داخل و خارج از كشور
 • انعقاد قراردادهای همكاری و مشاركت با شركتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانهای
 • صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه
 • تولید نرم افزار
 • فعالیت در زمینه بانكداری الكترونیكی و اتوماسیون بانكی
 • ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت
 • تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه
 • اجرای طرحهای جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهكارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانهها و سازمانها و شركتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی
 • تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع كاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینههای فناوری اطلاعات
 • استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت بر پروژههای فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظامهای مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شركت جهت تسهیل و افزایش كارایی سازمانها
 • مشاوره و طراحی و اجرای سیستمهای رایانه و پیاده سازی شبكههای نوین رایانهای و تجهیزات جانبی رایانهای
 • طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت شبكه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبكههای مبتنی بر فیبر نوری و شبكههای بیسیم و راه حلهای ارتباط با اینترنت جهت سازمانها
 • آموزش دورههای تخصصی در زمینه آی تی و آی سی تی
 • مشاركت با شركتهای داخلی و خارجی تولید كننده نرم افزار و سخت افزار
 • خرید و فروش سهام شركتها و سازمانهای مجاز دولتی و خصوصی با موضوع فعالیت مشابه در بورس اوراق بهادار و یا خارج از آن
 • سرمایه گذاری و مشاركت در سایر شركتها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شركتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شركتهای موجود
 • دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • انجام پروژههای انفورماتیكی و فن آوری اطلاعات
 • طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات و آموزش در زمینه كامپیوتر و سیستمهای الكترونیكی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و ‌اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانهای
 • طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستمهای كامپیوتری و كنترلی
 • خرید و فروش كامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستمهای الكترونیكی
 • انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی رایانهای و پزشكی رایانهای
 • انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • ارائه كلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرحهای تكنولوژیكی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • ارائه كلیه خدمات اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن (ICT)
 • طراحی و نصب و پشتیبانی شبكههای كامپیوتری
 • صادرات و واردات تجهیزات رایانهای و تهیه و تولید سیستمهای رایانهای و بستههای نرم افزاری
 • صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • خرید و فروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری رایانهای و دیجیتالی
 • ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرحها در زمینه موضوع فعالیت شركت
 • طراحی و توسعه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری
 • انجام مطالعات راهبردی (استراتژیك) و طرحهای جامع
 • خرید و فروش و واردات و صادرات كلیه خدمات و كالاهای مجاز كامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات – انجام خدمات برنامهریزی و كنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امكانسنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرحهای انفورماتیكی
 • تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری
 • ایجاد پورتالهای اطلاع رسانی
 • مشاوره و نظارت بر طرحهای انفورماتیكی
 • تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • طراحی و اجرا و پشتیبانی شبكه داده ها
 • تولید و ارایه كلیه قطعات و تجهیزات وسخت افزارهای كامپیوتری
 • مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامهریزی كسب و كار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها
 • مدیریت و برنامهریزی تولید و تكنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت كیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدلهای تعالی سازمانی و مدیریت تأمین و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیریت ریسك و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شركت

نمونههایی از عبارات غیرقابل قبول به عنوان موضوع فعالیتشركتهای انفورماتیكی

توضیح آنكه عباراتی كه به صورت عام بوده یا در زمینههایی به غیر از رایانه و فنآوری اطلاعات و ارتباطات باشد پذیرفته نخواهد شد. بعضی از این موارد به شرح زیر است :

 • واردات و صادرات كلیه كالاهای تجهیزات مجاز بازرگانی
 • انجام كلیه امور بازرگانی
 • فعالیت در زمینه تأسیسات، برق، الكتریكی، الكتروتكنیك، قدرت، مكانیك، ابنیه، كشاورزی، صنعت
 • خرید و فروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری
 • انجام امور خدماتی در زمینههایی به جز رایانه
 • جملاتی كه شامل عبارت “غیر مستقیم” باشد.

تگ ها :

نظرات شما

نظر خودتان را ارسال کنید

0