ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو

ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو:

شهرستان ماکو در شمال غربي ايران (استان آذربايجان غربي) واقع شده است که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکيه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوري آذربايجان (خود مختاري نخجوان) و از مغرب به جمهوري ترکيه و از جنوب به شهرستان خوي محدود است. به خاطر این موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ماکو یکی از مناطق مناسب جهت ثبت شرکت و سرمایه گذاری است.

مدارک لازم براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود در ماکو بايد تهيه نمود:

۱ . دو نسخه شرکت نامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد

 1. دو نسخه تقاضانامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
 2. دو نسخه اساسنامه که تمامي صفحات آنها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس ، تکميل شده و به امضاء شرکاء و مديران رسيده باشد.
 4. فتوکپي صفحه اول شناسنامه همه ي اعضا و مديران شرکت
 5. تقويم نامه سرمايه غير نقدي توسط شرکاء
 6. فتوکپي مجوز فعاليت اقتصادي به نام شرکت که به وسيله مديريت بازرگاني صادر شده باشد
 7. تاييد هزينه هاي مربوط به ثبت شرکت و ثبت آگهي ، پس از تکميل همه اسناد
 8. پلمپ دفتر تجاري شرکت -۱ عدد دفتر کل و ۱ عدد دفتر روزنامه- در گام آخر

مدارک لازم براي ثبت شرکت سهامي خاص در ماکو بايد تهيه نمود:

 1. دو نسخه اظهار نامه تمام شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
 2. دو نسخه اساسنامه تمام شده و تمامي صفحات به امضاء سهامداران رسيده باشد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسيده باشد.
 4. دو نسخه صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره که به امضاء همه مديران رسيده باشد.
 5. فتوکپي صفحه اول شناسنامه کليه مديران، سهامداران و بازرسان.
 6. گواهي يکي از بانک هاي ماکو که بيان کننده ي پرداخت حداقل سي و پنج درصد سرمايه باشد
 7. تقويم نامه سرمايه غير نقدي به وسيله کارشناس رسمي دادگستري به شرطي که همه يا بخشي از سرمايه شرکت به شکل غير نقدي باشد
 8. فتوکپي تصديق کارهاي اقتصادي به نام شرکت که به وسيله مديريت بازرگاني ارايه شده باشد
 9. تاييديه هزينه هاي ثبت شرکت و درج آگهي پس از تکميل کليه مدارک
 10. پلمپ دفاتر تجاري شرکت در مرحله پاياني ثبت

نکاتی که براي فعاليت در منطقه آزاد-صنعتي ماکو بايد بدانيد:

پيش از تمام کردن اسناد واجب است تاييد کارهاي حقوقي در زمينه نام شرکت دريافت گردد. اسناد تقديم شده تا آنجا که مقدور است با ماشين تحرير نوشته شود در صورتيکه اوراق بدست نويس باشند واضح و بدون خط خوردگي و با يک دست خط نوشته شود.

درخواست کنندگان مي توانند به راحتي با دريافت صندوق پستي از اداره ، شرکت خود را به ثبت برسانند

بر اساس بند چهارده قوانين ثبت شركتها ، همه ي افراد حقيقي ايراني كه بر اساس ضوابط تجارت به فعاليت هاي تجاري در منطقه مشغول هستند مکلفند اسم خود يا مديران را بر پايه ي قوانين اين مصوبه نهايتا در بازهي زماني ۳ ماه از وقت آگاه کردن بخش ثبتي در دفتر تجارتي بخش ثبتي به ثبت برسانند

معادل بند شش قوانين ثبت شركتها در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ماكو، بخش ثبتي سازمان ، متقاضيان شركتهايي كه محل تجارتخانه ي آنها ، ناحيه صنعتي ماکو مي باشد و از اداره پروانه کار گرفته اند را از سازمان ثبت ماكو دريافت مي نمايد .

لازمه مشمول شدن معافيت مالياتي ، اخذ تصديق کارهاي بازرگاني از نهاد منطقه آزاد-صنعتي باکو مي باشد.

تصديق هاي مالياتي ۱سال سنديت دارد و هر سال با اعمال قوانين عنوان شده از سازمان ، تمديد مي شود.

سهمیه ي اطلاعاتي كه در اسناد ثبتي نوشته شده امکان تغيير را دارد و با احترام به ضوابط تجارت، مي تواند تغيير داشته باشد.

 

 مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو:

۱-از پرداخت مالیات معاف می شوند

۲-معاف از پرداخت گمرک برای ورود کالا

۳-قوانین و مقررات سختی برای ثبت شرکت در این مناطق وجود ندارد

۴-ترانزیت که به صورت محلی ،ملی و بین المللی انجام می شود

۵-تجارت بین ایران و اروپا به راحتی انجام می شود

۶-وارد شدن کالا نیاز به پرداخت حقوق ورودی ندارد

۷-صادرات کالا به راحتی انجام می شود

۸-هم جوار بودن با مرز بازرگان

۹-برای کالاهایی که از این مرز خارج می شوند گواهی مبدا صادر می شود

۱۰- تاسیس بانک در این منطقه که اعتبار ان توسط سرمایه گذلران داخلی و خرجی تامین می شود