استعلام برند

شما مشتری گرامی قبل از ثبت برند ابتدا باید بدانید که این برند نام و نشان مورد درخواست شما قبلا توسط شخصی ثبت شده است یا خیر، به این فرآیند استعلام برند می گویند که از طریق فرم زیر می توانید نسبت به استعلام برند اقدام نمایید.

استعلام ثبت برند
جهت اینکه بدانید برند شما قابل ثبت می باشد یا خیر فرم زیر را تکمیل نمایید .